limon sarısı

limon sarısı

a. 1. Limon kabuğunun rengi: “Biçare adam on günde limon sarısına dönmüş, incelmiş, bitmiş.” -E. İ. Benice. 2. sf. Bu renkte olan.


limon sarısı Alm. Zitronengelb, zinkgelb

(Resim) Limon rengindeki sarı. a. bk. kanarya sarısı, krom sarısı, kadmiyum sarısı.


limon sarısı için benzer kelimeler


limon sarısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'm', 'o', 'n', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
limon sarısı kelimesinin tersten yazılışı ısıras nomil diziliminde gösterilir.