meyan balı

meyan balı

a. Meyan kökünden elde edilen bir tür içecek.


meyan balı için benzer kelimeler


meyan balı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'y', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
meyan balı kelimesinin tersten yazılışı ılab nayem diziliminde gösterilir.