acı meyan

acı meyan

a. bit. b. Dikenli meyan.


acı meyan İng. pagoda tree

Baklagiller (Leguminosae) familyasından, çok yıllık, otsu, parçalı yapraklı (pennat), süt beyazı renkli çiçekli, ülkemizde iki türü yetişen, çok yıllık, otsu bitkiler. Meyan, sofora, pagoda.


acı meyan için benzer kelimeler


acı meyan, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
acı meyan kelimesinin tersten yazılışı nayem ıca diziliminde gösterilir.