nakdi yardım

nakdi yardım

bk. parasal yardım


nakdî yardım

a. Para olarak yapılan yardım: “Siyasi partiler ... herhangi bir suretle ayni ve nakdî yardım alamazlar.” -Anayasa.


nakdi yardım için benzer kelimeler


nakdi yardım, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'd', 'i', ' ', 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
nakdi yardım kelimesinin tersten yazılışı mıdray idkan diziliminde gösterilir.