negatif resim

negatif resim Fr. épreuve négative

(kimya)


negatif resim için benzer kelimeler


negatif resim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'g', 'a', 't', 'i', 'f', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
negatif resim kelimesinin tersten yazılışı miser fitagen diziliminde gösterilir.