net sermaye-hasıla oranı

net sermaye-hasıla oranı İng. net capital-output ratio

Yıpranmanın hasıladan düşürülmesiyle hesaplanan sermaye-hasıla oranı.


net sermaye-hasıla oranı için benzer kelimeler


net sermaye-hasıla oranı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 't', ' ', 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', '-', 'h', 'a', 's', 'ı', 'l', 'a', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
net sermaye-hasıla oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro alısah-eyamres ten diziliminde gösterilir.