olabilirlik ölçümü

olabilirlik ölçümü İng. measure of contingency

Ki-kare ölçerinde iki değişken arasında gözlenen bağıntının ölçüsünü saptamak üzere başvurulan ve olabilirlik katsayısıyla dile getirilen ölçüm.


olabilirlik ölçümü için benzer kelimeler


olabilirlik ölçümü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
olabilirlik ölçümü kelimesinin tersten yazılışı ümüçlö kilrilibalo diziliminde gösterilir.