olağan pay belgiti

olağan pay belgiti İng. common share, ordinary share

1. İyesine ya da taşıyanına yıl sonunda kâr dağıtımına katılma hakkı veren pay belgiti. 2. Kişiye hiç bir ayrıcalık tanımayan pay belgiti.


olağan pay belgiti için benzer kelimeler


olağan pay belgiti, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 'p', 'a', 'y', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
olağan pay belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb yap nağalo diziliminde gösterilir.