olasılıksal bozulma

olasılıksal bozulma İng. stochastic disturbance

Bir olasılık dağılımında içerilen bozukluklar, ay. bk. sarsıntı örnekbiçimi, sarsıntı-yanılgı örnekbiçimi.


olasılıksal bozulma için benzer kelimeler


olasılıksal bozulma, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 's', 'ı', 'l', 'ı', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
olasılıksal bozulma kelimesinin tersten yazılışı amluzob laskılısalo diziliminde gösterilir.