orta yapracık

orta yapracık Fr. Mésoblaste

orta yapracık için benzer kelimeler


orta yapracık, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', ' ', 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
orta yapracık kelimesinin tersten yazılışı kıcarpay atro diziliminde gösterilir.