ortada kalmak

ortada kalmak

1) yersiz kalmak, barınacak yer bulamamak; 2) güç bir durumda veya iki şey arasında kalmak: “Bu plana göre kadın o sırada oyuncuyu da bırakmış olduğu için ortada kalacak.” -İ. Aral. 3) bir şeyi hiç kimse üzerine almamak.


ortada kalmak için benzer kelimeler


ortada kalmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'd', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ortada kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak adatro diziliminde gösterilir.