ortadan kalkma

ortadan kalkma

zevâl (bk. sona erme).


ortadan kalkma için benzer kelimeler


ortadan kalkma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'm', 'a', şeklindedir.
ortadan kalkma kelimesinin tersten yazılışı amklak nadatro diziliminde gösterilir.