ortak eğilim modeli

ortak eğilim modeli İng. common trends model

ortak eğilim modeli için benzer kelimeler


ortak eğilim modeli, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'k', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
ortak eğilim modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom miliğe katro diziliminde gösterilir.