ortakdeğişke çözümlemesi

ortakdeğişke çözümlemesi İng. analysis of covariance

Deney, tasarımı ile ortadan kaldıramadığımız çevresel etkenlerin istatistiksel yöntemle denetim altına alınmasına ilişkin çözümleme, üç amaçla yapılır: 1) Deneysel yanılgıyı azaltmak, 2) Ayrı ayrı bulunmuş bağlanım doğrularının türdeşliğini sınamak, 3) Başlangıç değerlerinin etkisinden arınmış değişken ortalamaları arasındaki çıkarımı sınamak.


ortakdeğişke çözümlemesi için benzer kelimeler


ortakdeğişke çözümlemesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'k', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ortakdeğişke çözümlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelmüzöç ekşiğedkatro diziliminde gösterilir.