ortası zayıf fiil

ortası zayıf fiil

bk. Zayıf fiiller.


ortası zayıf fiil için benzer kelimeler


ortası zayıf fiil, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 's', 'ı', ' ', 'z', 'a', 'y', 'ı', 'f', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', şeklindedir.
ortası zayıf fiil kelimesinin tersten yazılışı liif fıyaz ısatro diziliminde gösterilir.