parmak adam

parmak adam

a. Çok kısa boylu kimse: “Tam bu sırada onun yanındaki delikte bir parmak adam daha belirdi.” -N. Hikmet.


parmak adam için benzer kelimeler


parmak adam, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', 'a', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
parmak adam kelimesinin tersten yazılışı mada kamrap diziliminde gösterilir.