perde ayaklılar

perde ayaklılar

ç. a. hay. b. Kaz, ördek, martı gibi suda yüzen ve parmakları arasında perde bulunan kuşlar takımı.


perde ayaklılar için benzer kelimeler


perde ayaklılar, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
perde ayaklılar kelimesinin tersten yazılışı ralılkaya edrep diziliminde gösterilir.