polisülfürler

polisülfürler İng. polysulphides

Sülfür çözeltilerinin kükürt ile kaynatılması sonucu oluşan polimerik [Sn]2- iyonları içeren, BaS3, BaS4, Ca2S6 gibi inorganik bileşikler .


polisülfürler, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'l', 'i', 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
polisülfürler kelimesinin tersten yazılışı relrüflüsilop diziliminde gösterilir.