Restorasyon dönemi

Restorasyon dönemi İng. Epoch (era) of Restauration

Napoleon Bonaparte'dan sonra Avrupa'yı yeniden eski biçime sokmak çabalarının ortaya çıkartığı zaman kesimi.


Restorasyon dönemi için benzer kelimeler


Restorasyon dönemi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, R harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'R', 'e', 's', 't', 'o', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
Restorasyon dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd noysarotseR diziliminde gösterilir.