safra asitleri

safra asitleri İng. bile acids

Safrada bulunan, karaciğerde salgılanan ve safra kesesinde biriktirilen kolik asit gibi asitlere verilen genel ad. Bu tür asitler steroitler olup hidroksil ve karboksil grubu ile sonlanan beş karbon atomlu bir yan zincire sahiptirler. Kolik asit insan safrasında en çok bulunan bir asittir. Diğerleri deoksikolik ve litokolik asitlerdir. Bu asitler safrada serbest bulunmayıp amino asitlere bağlıdırlar.


safra asitleri İng. bile acids

Steroit bir çekirdek ve 17. karbonunda bir karboksil grubu taşıyan 5 karbonlu yan zincire sahip kolanik asidin hidroksilli türevi olan ve karaciğerde kolesterolden üretilerek önce birincil safra asitleri olan kolik asit ve kenodeoksikolik aside daha sonra ise ince bağırsak bakterileri tarafından ikincil safra asitleri olan deoksikolik asit ve litokolik asite dönüştürülen ve yağların yüzey gerilimini azaltıp emülsiyonuna yol açarak sindirilmesini ve emilimlerini sağlayan maddeler.


safra asitleri için benzer kelimeler


safra asitleri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'f', 'r', 'a', ' ', 'a', 's', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
safra asitleri kelimesinin tersten yazılışı ireltisa arfas diziliminde gösterilir.