saydam resim çerçevesi

saydam resim çerçevesi İng. mask, frame, slide mound

Sinema/TV. Bir saydam resmin zedelenmesini önlemek ve saydam resim göstericisinde kolaylıkla kullanılmasını sağlamak amacıyla, ortasına yerleştirildiği mukavva ya da yoğruktan çerçeve.


saydam resim çerçevesi için benzer kelimeler


saydam resim çerçevesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'v', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
saydam resim çerçevesi kelimesinin tersten yazılışı iseveçreç miser madyas diziliminde gösterilir.