saydam resim değiştirici

saydam resim değiştirici İng. slide carrier (changer)

Sinema/TV. Bir saydam resim göstericisinde, resimleri birbiri ardından gösterebilen düzenek.


saydam resim değiştirici için benzer kelimeler


saydam resim değiştirici, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
saydam resim değiştirici kelimesinin tersten yazılışı iciritşiğed miser madyas diziliminde gösterilir.