saydam resim doldurmalığı

saydam resim doldurmalığı İng. slide magazine

Sinema/TV. Çok sayıda saydam resmin belirli bir sırayla görüntülüğe yansıtılmasını sağlayan düzenek.


saydam resim doldurmalığı için benzer kelimeler


saydam resim doldurmalığı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'd', 'o', 'l', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
saydam resim doldurmalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılamrudlod miser madyas diziliminde gösterilir.