saydam resim kuşağı

saydam resim kuşağı İng. film strip, slide film, series of slides

Sinema/TV. 35 mm'lik film üzerine basılmış, genellikle aynı konuda saydam resimlerden oluşan dizi.


saydam resim kuşağı için benzer kelimeler


saydam resim kuşağı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
saydam resim kuşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşuk miser madyas diziliminde gösterilir.