ses inceliği

ses inceliği İng. pitch of a sound (or a note)

Bir noktayı oluşturan ses kaynağının sıklığı ile ölçülen niteliği. Yüksek sıklık sesin incelmesi, alçak sıklıksa pesleşmesi demektir.


ses inceliği için benzer kelimeler


ses inceliği, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', ' ', 'i', 'n', 'c', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ses inceliği kelimesinin tersten yazılışı iğilecni ses diziliminde gösterilir.