sözlü tarih

sözlü tarih

a. Olayların, durumların veya gelişmelerin yaşayanlardan, dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisi.


sözlü tarih için benzer kelimeler


sözlü tarih, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', 'l', 'ü', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'h', şeklindedir.
sözlü tarih kelimesinin tersten yazılışı hirat ülzös diziliminde gösterilir.