takmak (disket)

takmak (disket)

bk. araya eklemek


takmak (disket) için benzer kelimeler


takmak (disket), 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'd', 'i', 's', 'k', 'e', 't', ')', şeklindedir.
takmak (disket) kelimesinin tersten yazılışı )teksid( kamkat diziliminde gösterilir.