taksi

taksi Fr. taxi

(I) a. (ta'ksi) Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksimetresi olan otomobil: “Taksi bir karışıklığın çıktığını görünce hemen gazlayıp uzaklaştı.” -Ç. Altan.


taksi Fr. taxie

(II) a. biy. Göçüm.


taksi İng. taxis

Serbest hareket eden ve özellikle küçük organizmaların, ışık kaynağı gibi uyaran bir kaynağa (pozitif) ya da karşı tarafa (negatif) doğru yer değiştirme hareketi. Tropizm.


taksi İng. taxis

(Yun. taxis = ayarlama) Özgür hareket eden ve özellikle küçük olan organizmaların ışık kaynağı gibi uyaran bir kaynağa (pozitif) ya da karşıt tarafa (negatif) doğru hareketi. Tropizm'e eşit bir terim olmakla birlikte yer değiştirme anlamı da vardır.


taksi için benzer kelimeler


taksi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
taksi kelimesinin tersten yazılışı iskat diziliminde gösterilir.