taksîmi kabil olmayan

taksîmi kabil olmayan

bölünemeyen.


taksîmi kabil olmayan için benzer kelimeler


taksîmi kabil olmayan, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 's', 'î', 'm', 'i', ' ', 'k', 'a', 'b', 'i', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
taksîmi kabil olmayan kelimesinin tersten yazılışı nayamlo libak imîskat diziliminde gösterilir.