taksin

taksin İng. taxin

Porsuk ağacının genç sürgün, yaprak ve tohumlarında bulunan ve hayvanlarda zehirlenmelere neden olan bir alkaloit. Kalp kası iletisinin bozulmasına, düz kasların ve solunum merkezlerinin baskılanmasına neden olur.


taksin, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 's', 'i', 'n', şeklindedir.
taksin kelimesinin tersten yazılışı niskat diziliminde gösterilir.