taksir

taksir Ar. ta®¹³r

a. (taksi:ri) esk. 1. Kısaltma, kısma. 2. Kusurda bulunma. 3. huk. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu: “Elbette bir taksirimiz varmış ki çekiyoruz. Bugünleri de görmek mukaddermiş.” -M. Ş. Esendal.


taksîr

kusur.


taksir için benzer kelimeler


taksir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 's', 'i', 'r', şeklindedir.
taksir kelimesinin tersten yazılışı riskat diziliminde gösterilir.