taksis

taksis İng. taxis

Bir hücrenin özellikle mikroorganizmaların dış uyarı ile yer değiştirme hareketi.


taksis İng. taxis

Canlı organizmanın herhangi bir dış uyarıya gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


taksis, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 's', 'i', 's', şeklindedir.
taksis kelimesinin tersten yazılışı siskat diziliminde gösterilir.