taksit taksit

taksit taksit

zf. 1. Taksitlere bağlanarak, taksitle. 2. Az az, bölüm bölüm, kısım kısım.


taksit taksit için benzer kelimeler


taksit taksit, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 's', 'i', 't', ' ', 't', 'a', 'k', 's', 'i', 't', şeklindedir.
taksit taksit kelimesinin tersten yazılışı tiskat tiskat diziliminde gösterilir.