tanı analitik fonksiyon

tanı analitik fonksiyon İng. complete analytic function

Bir analitik fonksiyonun verilen elemanının analitik devamından elde edilebilen tüm elemanlar kümesi.


tanı analitik fonksiyon için benzer kelimeler


tanı analitik fonksiyon, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
tanı analitik fonksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisknof kitilana ınat diziliminde gösterilir.