tasarlama örgütü

tasarlama örgütü İng. planning authority

Kentlerin ve kasabaların düzentasarlarının oluşturulmasından, uygulanmasından, bu işlevlere ilişkin tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu kamusal örgüt.


tasarlama örgütü için benzer kelimeler


tasarlama örgütü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'r', 'g', 'ü', 't', 'ü', şeklindedir.
tasarlama örgütü kelimesinin tersten yazılışı ütügrö amalrasat diziliminde gösterilir.