temel girdi-çıktı modeli

temel girdi-çıktı modeli

bk. girdi-çıktı çözümlemesi


temel girdi-çıktı modeli için benzer kelimeler


temel girdi-çıktı modeli, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', '-', 'ç', 'ı', 'k', 't', 'ı', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
temel girdi-çıktı modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom ıtkıç-idrig lemet diziliminde gösterilir.