toplumsal benzeşme

toplumsal benzeşme İng. social assimilation

Değişik ekinlerin, değişik ekinlerden birey ya da kümelerin, türdeş bir ekin bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmaları.


toplumsal benzeşme için benzer kelimeler


toplumsal benzeşme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
toplumsal benzeşme kelimesinin tersten yazılışı emşezneb lasmulpot diziliminde gösterilir.