tam benzeşme

tam benzeşme İng. total assimilation

Bir kelimede yanyana veya aralıklı olarak bulunan seslerden birinin diğerini boğumlanma noktası veya niteliği bakımından kendisine tam olarak benzeştirmesi olayı: o bir > öbür, pantalon > pantolon, gelmezse > gelmesse, gitsin > gissin gibi bk. benzeşme.


tam benzeşme için benzer kelimeler


tam benzeşme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'm', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
tam benzeşme kelimesinin tersten yazılışı emşezneb mat diziliminde gösterilir.