gerileyici benzeşme

gerileyici benzeşme

a. db. Kelimelerde sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: çarşanba > çarşamba gibi.


gerileyici benzeşme İng. regressive assimilation

(Derleme., gerileyen benzeşme, gerilek özümleme) Sözcükte sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: (sübaşı) > subaşı, eczacı> (ezzacı) , (o+ile) > öyle vb.


gerileyici benzeşme İng. regressive assimilation

Kelime içinde önce gelen sesin, sonraki sese, boğumlanma niteliği bakımından kısmen veya bütünüyle benzeşmesi olayı; sonraki sesin geriye doğru etki yaparak önceki sesi kısmen veya bütünü ile kendine benzetmesi: o bir>öbir (gerileyici benzeşme)>öbür (ilerleyici benzeşme); türlü>tüllü, girmişsin>girmissin; anbar>ambar, perşenbe>perşembe, penbe>pembe, olsun>ossun, tarla>talla, eczacı>ezzacı, onbaşı>ombaşı, sübaşı>subaşı, içkur>uçkur vb. karşıtı ilerleyici benzeşme’dir. bk. benzeşme.


gerileyici benzeşme

Azerbaycan Türkçesi: geri uyuşma;' Türkmen Türkçesi: regressiv assimilyasiya;Gag.: regresiv asimilätsiyası; Özbek Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.)äksi täsirat ~ (D.Uyg.) tätür assimilyatsiyä; Tatar Türkçesi: kire assimilâtsiya ~ regressivassimilâtsiya; Başkurt Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Kmk: geri assimilâtsiya; Krç.-Malk.: regressiv assimilâtsiya; Nogay Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Kazak Türkçesi: regressivti assimilyatsiya ~ keyindi ıkpal; Kırgız Türkçesi: regressivdüü assimiliyatsiya;Alt:: regressiv assimilyatsiya; Hakas Türkçesi: regressiv assimilyatsiya; Tuva Türkçesi: te'dirassimilyatsiya; Şor Türkçesi: egressiv assimilyatsiya; Rusça: regressivnayaassimilyatsiya


gerileyici benzeşme için benzer kelimeler


gerileyici benzeşme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
gerileyici benzeşme kelimesinin tersten yazılışı emşezneb iciyelireg diziliminde gösterilir.