karşılıklı benzeşme

karşılıklı benzeşme İng. reciprocal assimilation

iki sesin birbirini etkileyerek benzeşmeleri: (bu+ile) > böyle, (şu+ile) > şöyle, (o+ile) > öyle, (ızdırap) > ıstırap vb.


karşılıklı benzeşme için benzer kelimeler


karşılıklı benzeşme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
karşılıklı benzeşme kelimesinin tersten yazılışı emşezneb ılkılışrak diziliminde gösterilir.