uzak benzeşme

uzak benzeşme

a. db. Bir kelimede bir sesin uzakta bulunan başka bir sesi etkilemesi: Etmek > ekmek, tepme > tekme gibi.


uzak benzeşme İng. incontiguous assimilation

(Derleme.. uzaktan benzeşme, uzaktan özümleme, ırak benzeşme) Bir sözcükte bir sesin uzakta bulunan başka bir sesi etkilemesi: Etmek> ekmek, tepme> tekme vb.


uzak benzeşme İng. incontiguous assimilation

Kelime içinde bir sesin uzakta bulunan başka bir sesi boğumlanma niteliği bakımından kendisine benzetmesi: binmek > minmek, etmek > ekmek, benderek > mendirek, şemsiye > şemşiye gibi bk. benzeşme.


uzak benzeşme için benzer kelimeler


uzak benzeşme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'a', 'k', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'ş', 'm', 'e', şeklindedir.
uzak benzeşme kelimesinin tersten yazılışı emşezneb kazu diziliminde gösterilir.