usangınlık gelmek

usangınlık gelmek

Bıkkınlık, bezginlik gelmek.


usangınlık gelmek için benzer kelimeler


usangınlık gelmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 's', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
usangınlık gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg kılnıgnasu diziliminde gösterilir.