uslama hakkı

uslama hakkı

te'dîb hakkı.


uslama hakkı için benzer kelimeler


uslama hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 's', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
uslama hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah amalsu diziliminde gösterilir.