uyarlanabilir beklentiler kuramı

uyarlanabilir beklentiler kuramı

bk. uyarlanabilir beklentiler önsavı


uyarlanabilir beklentiler kuramı için benzer kelimeler


uyarlanabilir beklentiler kuramı, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 't', 'i', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
uyarlanabilir beklentiler kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk relitnelkeb rilibanalrayu diziliminde gösterilir.