uyarlanabilir

uyarlanabilir İng. customizable
uyarlanabilir İng. adaptable, filmable

Sinema Sinema özellikleri taşıyan, bundan dolayı uyarlanması kolay olan, uyarlanmaya yatkın metin.


uyarlanabilir için benzer kelimeler


uyarlanabilir, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', şeklindedir.
uyarlanabilir kelimesinin tersten yazılışı rilibanalrayu diziliminde gösterilir.