uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı

uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı İng. adaptation approach to pricing

Küresel düzeyde etkinlikte bulunan bir firmanın, etkinlikte bulunduğu bölgede kâr edebileceği en uygun fiyatı, söz konusu bölgedeki iştirak ya da bağlı kuruluşunun belirlemesine izin verdiği fiyatlandırma yaklaşımı. krş. küresel fiyatlandırma yaklaşımı, yermerkezli fiyatlandırma yaklaşımı


uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı için benzer kelimeler


uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalkay amrıdnaltayif rilibanalrayu diziliminde gösterilir.