uyarlanabilir beklentiler

uyarlanabilir beklentiler İng. adaptive expectations

İktisadi karar birimlerinin, geçmişte gerçekleşen olaylara ve bu olaylardan elde ettikleri bilgi birikimine dayanarak oluşturdukları geleceğe ilişkin beklentiler. krş. ussal beklentiler


uyarlanabilir beklentiler için benzer kelimeler


uyarlanabilir beklentiler, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 't', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
uyarlanabilir beklentiler kelimesinin tersten yazılışı relitnelkeb rilibanalrayu diziliminde gösterilir.