uzunkuyruklu-baştankara

uzunkuyruklu-baştankara Fr. mésange à longue queue

(zooloji)


uzunkuyruklu-baştankara için benzer kelimeler


uzunkuyruklu-baştankara, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'l', 'u', '-', 'b', 'a', 'ş', 't', 'a', 'n', 'k', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
uzunkuyruklu-baştankara kelimesinin tersten yazılışı araknatşab-ulkuryuknuzu diziliminde gösterilir.