varsa ... yoksa ...

varsa ... yoksa ...

başına getirildiği kelimenin her şeyin üstünde tutulduğunu anlatan bir söz: Varsa kızı yoksa kızı, oğlunun yüzüne baktığı yok.


varsa ... yoksa ... için benzer kelimeler


varsa ... yoksa ..., 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 's', 'a', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'y', 'o', 'k', 's', 'a', ' ', '.', '.', '.', şeklindedir.
varsa ... yoksa ... kelimesinin tersten yazılışı ... askoy ... asrav diziliminde gösterilir.