vena kramesterika

vena kramesterika Dgr. anat. vena cramesterica

anat. Geviş getirenlerde v. epigastrica caudalis’ten çıkan ve m. cremaster externus ile er bezinin örtülerine giden toplardamar.


vena kramesterika için benzer kelimeler


vena kramesterika, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'k', 'r', 'a', 'm', 'e', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'k', 'a', şeklindedir.
vena kramesterika kelimesinin tersten yazılışı akiretsemark anev diziliminde gösterilir.